Правила коришћења сајта www.sis.rs

Сагласни сте да ћете користити овај сајт само у законским оквирима. Не смете користи овај сајт за: 1. Слање, објављивање или коришћење материјала који су агресивни, увредљиви, клеветнички, недолични, непристојни, претећи или незаконити и који крше ауторска права, поверљивост, приватност и друга права. 2. Ширење ланчаних писама, спамова, нежељене поште или за штетно и злонамерно понашање које изазива или може изазвати штету, узнемиравање, непријатности или непотребан страх приликом коришћења овог сајта.

Не смете заобићи нити покушати да заобиђете мере безбедности или покушати да измените садржај сајта и података на њему изложених, осим у случају ако вам то није изричито дозвољено од стране Softver informacioni sistemi d.o.o.

Рестрикције

Задржавамо право да искључимо одређене кориснике са сервиса као и податке о њима уколико злоупотребљавају сајт (што подразумева пре свега хакерисање, слање нежељене поште, спамовање, флудовање, преваре или ширење рачунарских вируса). Такође можемо направити измене сервиса без претходног упозорења, а ово може подразумевати и уклањање сервиса у било које време. У интересу свих корисника сарађиваћемо са инспекторима и органима надлежним за сузбијање криминалних активности и повреде система и мреже.

Администратор

Администратор није одговоран за евентуалну директну, индиректну, последичну или другу штету насталу коришћењем овог сајта или других линкованих сајтова.

Линковани садржај

Званични сајт Јавне презентације података Softver informacionih sistema d.o.o. може да садржи линкове ка другим сајтовима. Линковани сајтови нису под контролом Softver informacioni sistemi d.o.o. није одговоран за њихов садржај (укључујући, без ограничења, све линкове које садржи линковани сајт или све измене и уношења нових верзија линкованих сајтова). Softver informacioni sistemi d.o.o. није одговоран за било који облик преноса примљеног садржаја са другог линкованог сајта. Softver informacioni sistemi d.o.o. обезбеђује ове линкове корисницима само као погодност, тако да постављање ових линкова на сајту Softveri informacioni sistemi d.o.o. не подразумева удруживања Softver informacioni sistemi d.o.o. са њиховим оператерима.

Коришћење и копирање

Можете погледати, копирати или штампати стране са овог сајта искључиво за личне, некомерцијалне сврхе. У супротном не можете користити, модификовати, копирати, штампати, приказати, репродуковати, дистрибуирати или објављивати информације са овог сајта без изричите дозволе администратора. Администратор може било кад, без претходне најаве, да направи измене на сајту. Информације на овом сајту могу да садрже техничке или типографске грешке. Информације могу бити промењене или ажуриране без претходне најаве.

Сигурност и праћење података

Сајт sis.rs задржава право да сакупља следеће информације о својим корисницима:

1. Име домена са ког је приступљено сајту
2. Датум и време приступа сајту
3. Адреса (такође позната као УРЛ адреса) са које је кликнуто приступљено на линк за приступ сајту sis.rs.
У циљу сигурности сајта, сав саобраћај на мрежи се прати како би се идентификовали неовлашћени покушаји постављања или промене информација као и покушаји криминалних активности. Навигацијске информације могу да се користе за добијање податка у истрагама лица овлашћених за спровођење закона и на основу захтева правног поступка. Штавише, да би се од неовлашћене употребе заштитио сајт sis.rs, рачунарски систем који подржава сајт и базу података и да би се осигурало правилно функционисање сајта sis.rs, приступ појединаца овом сајту и рачунарском систему се прати и евидентира од стране овлашћеног особља. Свако ко користи овај сајт и рачунарски систем који подржава сајт, изричито пристаје на овакво надгледање и уколико оно покаже злоупотребу или криминалне радње, може се искористити за пријаву надлежним органима. Неовлашћени покушаји да се постави или промени садржај сајта, или се на други начин проузрокује штета на сајту или рачунарском систему, су строго забрањени и кажњиви законом.

Промена сајта без претходне најаве

Сајт sis.rs је динамичан и временом ће се мењати без претходне најаве. Корисници овог сајта су стога у потпуности одговорни за проверу тачности, потпуности и подобности садржаја који се на њему налазе.

Softver informacioni sistemi d.o.o.